A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Openbaring

Gewijzigd op 31-12-2012 12:15 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie, Uitgelicht
Afbeelding
Communicatie, op velerlei manieren, van God met de mensen. Het begrip openbaring kan zowel op de activiteit van de communicatie duiden als op de inhoud.

Wat de inhoud van de communicatie is (belofte, gebod, verbond) en langs welke wegen de communicatie plaatsvindt, is daarmee nog niet gezegd. God kan zich openbaren in de natuur, in de geschiedenis en in het woord van profeten en apostelen. De openbaringsvormen kunnen zeer verschillend zijn: een natuurgebeuren, dromen, visioenen, het werpen van het lot, een historische gebeurtenis, woorden van profeten en apostelen. De christelijke openbaring vindt haar inhoudelijke samenvatting en hoogtepunt in de geschiedenis van Jezus Christus. Zijn optreden en persoon gelden in de bijbel als de beslissende openbaring van God.

In de theologie is openbaring een thema dat in de laatste driehonderd jaar aan de orde is gesteld. Een eerste aanzet ligt in het debat tussen Rome en de Reformatie over de normatieve bron van het christelijke geloof. Een tweede reden zich nader te bezinnen op de openbaring ligt in de confrontatie met de Verlichting en haar kritische verhouding tot de kerkelijke leer.

Als theologische term heeft openbaring vier functies. Allereerst is openbaring een kwalificator van de inhoud van het geloof; wat geloofd wordt, wordt onderscheiden van andere inhouden van kennis. Ten tweede is openbaring een legitimator, omdat het verwijst naar God als bron en legitimerende instantie; zonder God als autoriteit blijft een geloofsuitspraak een puur menselijke bewering. Ten derde functioneert het begrip openbaring in het debat als een apologetisch begrip; in het gesprek met andersgelovigen kan een beroep op openbaring dienen als weerlegging van andere meningen. Ten slotte kan met het enkelvoudige begrip openbaring de principiële eenheid en samenhang van de christelijke geloofskennis worden aangeduid.

Auteur: C. van der Kooi uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: P. Eicher, Offenbarung. Prinzip neuzeitlicher Theologie (München 1977) H. Waldenfels, Einführung in die Theologie der Offenbarung (Darmstadt 1996)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!