A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Pacifisme

Gewijzigd op 12-09-2013 17:22 by host Gecategoriseerd als Politiek en samenleving, Uitgelicht
Afbeelding
Inzet voor een duurzame vrede met het gebruik van een minimum aan geweld of zonder geweld. De term pacifisme heeft in de loop van de tijd verschillende betekenissen gehad. Zo kon pacifisme een algemene vredesgezindheid aanduiden, waarbij men wel naar een volkerenbond en internationaal recht streefde, maar niet het leger als middel tot verdediging afwees (het burgerlijk of liberaal pacifisme). De Haagse Vredesconferenties van 1899 en 1907 lagen in deze lijn, net als het Permanente Hof van Arbitrage, dat zijn vestiging vond in het Vredespaleis (in 1913 geopend). Na de Tweede Wereldoorlog vestigde zich hier ook het door de Verenigde Naties in het leven geroepen Internationaal Gerechtshof.

Het radicale pacifisme daarentegen wees elk gebruik van geweld af; tegenwoordig gebruikt men pacifisme vooral in deze laatste betekenis. Dit gaat in het Westen terug op het vroege christendom, dat het weigeren van het gebruiken van geweld en van dienst doen in het leger zag als uitvloeisel van het geloof in quakers, die het christenpacifisme voorstonden en uitdroegen.

Grote invloed ging uit van L.N. bergrede, en in het bijzonder de gedachte van het ‘niet wederstaan van de boze’ (Mat. 5:39) dat hij als uitvloeisel zag van het liefdesgebod, het afzien van elk gebruik van geweld propageerde (geweldloosheid). De keuze voor het weigeren van militaire dienst (dienstweigering) is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Soms wordt pacifisme ook gebruikt met het oog op het afwijzen van het gebruik van bepaalde wapens, in het bijzonder de atoombewapening (‘atoompacifisme’) en chemische en biologische wapens. In feite hebben we bij dit laatste te maken met een variant van de rechtvaardige oorlog (oorlogsvraagstuk) en niet met het principiële pacifisme.

Het christenpacifisme vindt in Nederland zijn organisatorische bedding in Kerk en Vrede, de Doopsgezinde Vredesgroep, de quaker werkgroep voor Vrede en verzoening en de Franciscaanse Vredeswacht. Het heeft een belangrijke rol vervuld in bewustwording van vragen van oorlog en vrede, en het verzet gestimuleerd tegen het gebruik van een leger (antimilitarisme), specifieke wapens (vooral de kernbewapening) en oorlogen (koloniale oorlogen, Vietnam, Irak).

Auteur: Herman Noordegraaf uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Peter Brock, Varieties of Pacifism: a survey from antiquity to the outset of the twentieth century (Syracuse 1998) ; Peter Brock/Nigel Young, Pacifism in the Twentieth Century (Syracuse 1999) Harry Zeldenrust (red.), Vrede maken. De toekomst van het pacifisme (Gorinchem 1999) ; Daniël de Jongh (red.), Pacifisme nu. Een werkbare politieke agenda (Gorinchem 2004)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!