A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Passiespelen

Gewijzigd op 15-03-2013 11:28 by host Gecategoriseerd als Kunst en cultuur, Uitgelicht
Afbeelding
Vorm van liturgisch drama, ontstaan in de Middeleeuwen en vanaf de dertiende eeuw overgeleverd.

In passiespelen werden christelijke heilsfeiten, evangelie en dogma’s visueel toegelicht en werd het lijden en sterven (passie) van Christus uitgebeeld. De spelen waren voor de verduidelijking van het geloof zeer belangrijk. Ze beperkten zich niet tot de lijdensgeschiedenis, maar konden ook oud- en nieuwtestamentische scènes en paasspelen bevatten. Aanvankelijk werden de passiespelen in de kerkgebouwen opgevoerd, later op kerk-, klooster- of marktpleinen. Door de hervorming raakten passiespelen in onbruik, in andere gevallen waren zij verworden tot kluchten en door de kerkelijke autoriteiten verboden. In sommige plaatsen, zoals te Oberammergau (Duitsland), handhaafden ze zich. De negentiende eeuw gaf een herleving van het passiespel te zien. In Tegelen wordt sinds 1930 elke vijf jaar een passiespel opgevoerd; de tekst is geschreven door priester-dichter Jacques Schreurs.

Auteur:  Antoine Jacobs uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!