A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Paulus

Gewijzigd op 29-08-2012 12:32 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Jood, geboren in het begin van de eerste eeuw en afkomstig uit Tarsus in Cilicië (Klein-Azië).

Naast de Latijnse naam Paulus (‘geringe’) droeg hij ook de Hebreeuwse naam Saul of Saulus (‘afgebedene’).

In Jeruzalem is hij opgeleid tot Jezus als de messias geloofde (oergemeente) bestreden.

Volgens Handelingen 9:1-19 heeft Saulus op weg naar Damascus een visionaire ontmoeting met Jezus gehad, waarna hij zich bij de joodschristelijke beweging heeft aangesloten. Later raakte hij betrokken bij de christelijke gemeente te Antiochië in Syrië. Van daaruit heeft hij zendingsreizen door het Romeinse rijk ondernomen en christelijke gemeenten van joden en niet-joden gesticht.

In het Nieuwe Testament staan deze reizen beschreven in het boek Handelingen. Hij noemde zich toen niet meer Saulus, maar Paulus. De boodschap waarvoor hij geloof vroeg, luidde onder meer dat Jezus voor joden en niet-joden is gestorven en opgestaan om hen met God te verzoenen.

Paulus heeft aan zijn gemeenten verscheidene brieven geschreven die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen: 1 Tessalonicenzen, Galaten, Filippenzen en 1-2 Korintiërs. Ook schreef hij een brief aan de Romeinen en aan Filemon. In de meeste van deze brieven noemt hij zich apostel van Jezus Christus.

Op grond van afwijkende stijl en inhoud van de overige brieven van Paulus wordt wel gesteld dat de volgende in samenwerking met of door leerlingen van hem zijn geschreven, namelijk Efeziërs, Kolossenzen, 2 Tessalonicenzen, 1-2 Timoteüs en Titus.

Volgens de vroegchristelijke overlevering is Paulus ten tijde van keizer Nero omstreeks 66 in Rome onthoofd.

Auteur: R. Roukema uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: C.J. den Heyer, Paulus. Man van twee werelden (Zoetermeer 1998) ; T. Wright, Paulus van Tarsus. Een kennismaking met zijn theologie (Zoetermeer 1998) ; E.P. Sanders, Paulus (Kampen/Averbode 2000) ; J. van Bruggen, Paulus. Pionier voor de Messias van Israël (Kampen 2001)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!