A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Predikant

Gewijzigd op 04-09-2012 16:37 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
Dienaar des Woords; een ambt in de protestantse kerk dat stamt uit de Reformatie.

In Nederland was de Gereformeerde Kerk eeuwenlang het enige officieel erkende kerkgenootschap. Er was sprake van een zeer nauwe relatie tussen kerk en plaatselijke overheid. De predikant vervulde een openbaar ambt in een publieke kerk. Hij doopte kinderen, bevestigde huwelijken, ging op zondag voor in de diensten, evenals tijdens officiële dank- en boetedagen. Ook was hij voorzitter van de kerkenraad die belast was met de uitoefening van de kerkelijke tucht.

Door de scheiding van kerk en staat, die zich in de negentiende eeuw voltrok en definitief geregeld werd in de Grondwet van 1848, werd het predikantschap vooral een binnenkerkelijk ambt. Het kreeg er in de loop van de tijd een aantal taken bij, zoals het godsdienstonderricht of catechese, het individuele pastoraat, de liturgie en gemeenteopbouw. Zo groeide het ambt uit tot het beruchte 'schaap met vijf poten'.

Begin eenentwintigste eeuw valt meer nadruk op de persoon en de professionaliteit van de predikant.

In een samenleving waarin geloof en kerk aan betekenis lijken te verliezen, dreigt ook het predikantschap in een crisis te raken. Via mentoraat, werkbegeleiding, bij- en nascholing, training en supervisie, worden predikanten in toenemende mate gesteund bij de uitoefening van hun ambt.

Auteur: Gerben Heitink uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: G. Heitink, Biografie van de dominee (Baarn 2002 2e druk)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!