A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Princeton Theological Seminary

Gewijzigd op 25-01-2013 12:11 by host Gecategoriseerd als Onderwijs, Uitgelicht
Afbeelding
Theologische hogeschool van de Presbyteriaanse Kerk in de Verenigde Staten (zie presbyterianisme), opgericht in 1812.

De doelstelling was om een verbinding te maken tussen de ‘vroomheid van het hart en gedegen geleerdheid’. Het instituut werd al snel een bolwerk van conservatieve old school presbyterianen. Hoogleraren zoals Charles Hodge en Benjamin Warfield stonden voor een gereformeerde orthodoxie en verdedigden de Westminster confessie tegen de moderne theologische richtingen.

Rond 1900 ontstonden er via G. Vos (1862-1949) banden met A. Kuyper en het neocalvinisme. Een toename van de theologische diversiteit binnen de Presbyteriaanse Kerk leidde in de jaren twintig tot een conflict tussen de docenten en de bestuurders, dat uitmondde in de reorganisatie van de faculteit in 1929. Uit protest nam een groep conservatieven ontslag; in het bijzonder J. Gresham Machen (1881- 1937), die kort daarop Westminster Theological Seminary oprichtte. John A. Mackay (1889-1983), een Schotse missionaris die in 1936 aangesteld werd als president van Princeton Seminary, bouwde de faculteit opnieuw op en zette de koers uit voor een oecumenische instelling. De dialectische theologie van Karl Barth en Emil Brunner drukte sinds de jaren dertig een duidelijk stempel op het instituut. Naast Barth keerde omstreeks de eeuwwisseling de aandacht voor Kuyper terug. Anno 2000 telde Princeton Seminary meer dan vijftig docenten en ongeveer 750 studenten, waaronder meer dan honderd promovendi.

Auteur: Clifford b. Anderson uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: William K. Selden, Princeton Theology Seminary. A Narrative History, 1812-1992 (Princeton 1992) ; David B. Calhoun, Princeton Seminary, 2 dln (Edinburgh 1994-1996)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!