A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Social gospel

Gewijzigd op 17-04-2013 10:13 by host Gecategoriseerd als Economie en milieu, Uitgelicht
Afbeelding
Christelijk-sociale stroming binnen het Amerikaanse protestantisme die zich vooral bekommerde om de kwalijke gevolgen van verstedelijking en industrialisatie en die zich inzette voor sociale gerechtigheid.

De beweging werd aan het eind van de negentiende eeuw populair. De belangrijkste leiders waren Washington Gladden, William D.P. Bliss en Walter Rauchenbusch, auteur van het invloedrijke boek Christianity and the Social Crisis (1907).

De Amerikaanse beweging was los georganiseerd en interkerkelijk van karakter. Ze slaagde erin het christelijk geloof te verbinden met maatschappelijke ontwikkelingen en vooruitstrevende politieke hervormingen, maar het lukte niet om de nieuwkomers en immigranten in de steden bij de kerk te betrekken. De Amerikaanse leiders onderhielden nauwe contacten met soortgelijke Britse groepen, maar wisselden ook ideeën uit met Duitse christen-socialisten.

In Nederland ontving de Social Gospel aandacht van Willem Visser ’t Hooft die er in 1928 zijn proefschrift aan wijdde.

Dankzij populaire boeken als In zijn voetspoor (1896) van Charles M. Sheldon, maakte een breed publiek kennis met sociale verantwoordelijkheden van de kerk. Vooral in het noorden van de Verenigde Staten stimuleerde dit gedachtegoed de samenwerking tussen verschillende kerkgenootschappen en droeg zo bij aan de vorming van een nationale raad van kerken. Kernbegrip was het vestigen van het koninkrijk van God, waaraan de mens mee kon werken. Om de scheiding tussen kerk en wereld te overbruggen kwam de klemtoon te liggen op de immanentie van God en het goede in mens en natuur. Behoudende christenen uitten kritiek op de beweging die geestelijke aspecten zou verwaarlozen ten behoeve van democratische rechten en eerlijke lonen, maar ook vanuit de beweging zelf ontstond twijfel aan de houdbaarheid van de optimistische verwachting dat collectieve aanpak van problemen het kwaad in de wereld zou kunnen beteugelen (Reinhold Niebuhr).

Auteur: J.L. Krabbendam uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: W.A. Visser ’t Hooft, The background of the Social Gospel in America (1928) ; Haijo de Jonge, Walter Rauschenbusch en de werkelijkheid van het Godsrijk. Een onderzoek naar de'betekenis en doorwerking van zijn ‘social gospel’'' (Gorinchem 2002)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!