A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Tweede Vaticaans Concilie

Gewijzigd op 11-10-2012 09:29 by host Gecategoriseerd als Kerk, Uitgelicht
Afbeelding
Vaticanum II. Oecumenisch Concilie van Trente in de zestiende eeuw: alle theologische en organisatorische aspecten van de kerk zijn door het wereldepiscopaat onder de loep genomen. Maar meer nog dan Trente heeft dit concilie de ontwikkeling van de rooms-katholieke kerk op velerlei gebieden beïnvloed.

Door een aantal wegen vrij te maken en door een zekere verstarring op te geven, heeft het inderdaad de aggiornamento gerealiseerd die Johannes XXIII voor ogen stond. Te noemen zijn het gebruik in de liturgie van de volkstaal in plaats van het traditionele Latijn en de opwaardering van de rol van de leken in de kerkgemeenschap.

Vaak echter heeft het toch slechts halve oplossingen gebracht, omdat de gedachten nog niet geheel rijp waren, ofwel omdat met name in hogere kerkelijke kringen de tenuitvoerlegging van de maatregelen van kerkvernieuwing door conservatieve krachten werd tegengewerkt. Door het enerzijds vasthouden aan zaken die vanouds geacht werden bij de traditie te horen en anderzijds door het ter discussie stellen daarvan is de Rooms-Katholieke Kerk in een postconciliaire crisis geraakt die nooit eerder zulk een omvang heeft gehad.

Auteur: L. van Gelder uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: D.A. Seeber, Das Zweite Vaticanum: Konzil des Übergangs (1966) ; Constituties en Decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie (1986) ; R. Latourelle, Vatican II: assessment and perspectives twenty-five years after (1988) ; J. Jacobs (red.), Is Pinksteren voorbij? Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie tussen geschiedenis en actualiteit (1989) ; J. Krenn, Aufbruch des zweiten Vatikanische Konzils heute (1993) ; G. Alberigo en J.A. Komonchak, History of Vatican II, V dln. (Maryknoll/Leuven 1995)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!