A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Verslavingszorg

Gewijzigd op 28-11-2013 11:04 by host Gecategoriseerd als Gezondheid en gezin, Uitgelicht
Afbeelding
Deskundige zorg voor mensen die verslaafd zijn.

Verslaving is de toestand waarin men zich niet meer het gebruik van verdovende, stimulerende of roesverwekkende middelen kan ontzeggen; op den duur leidt dit tot een zekere mate van zelfvernietiging. Te denken valt aan verslaving aan alcohol, nicotine, medicijnen, soft- en harddrugs, en aan gokken. De verslaafde heeft deskundige zorg nodig om een afkickproces tot een goed einde te brengen. In de verslavingszorg gaat de meeste aandacht uit naar drugs en alcohol. Er is onderscheid te maken naar: ambulante zorg, de hulp bij afkicken, vaak aan onbereikbare probleemgebruikers; intramurale zorg, de crisisopvang, voorbereiding op terugkeer in de samenleving; en semi-murale zorg, in deeltijdbehandeling, dag- en nachtopvang. Ook de reclassering, het gevangeniswezen, de huisartsen en de hulp aan prostituees vervullen een rol in verslavingszorg. Vanuit een protestants- christelijke levensvisie werken instellingen als de Hoop in Dordrecht en de Regenboog in Amsterdam met aanloopcentra, verblijfsruimtes, werkprojecten en buddyzorg.

Auteur H.C. Endedijk uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: H. Rigter e.a., ‘Wat is verslavingszorg?’ In: Volksgezondheid, toekomst, verkenning, 14 februari 2003

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!