A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Vogel, Cornelia Johanna de

Gewijzigd op 03-12-2012 16:35 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Filosofe, bekend als bekeerlinge (Leeuwarden 28 februari 1905 - Renesse 7 mei 1986)

Bekeerde zich in 1927 tot de orthodoxie binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, in 1944 tot het rooms-katholicisme. Na haar studie klassieke talen en wijsbegeerte in Utrecht en haar promotie op een dissertatie over Plato (1936), werd De Vogel in 1946 benoemd tot hoogleraar in de antieke en middeleeuwsewijsbegeerte aan diezelfde universiteit.

Als samensteller van een becommentarieerde bloemlezing in drie delen, Greek Philosophy, en als Platodeskundige met bijzondere belangstelling voor de verhouding platonisme-christendom verwierf zij zich internationale faam. Na het Tweede Vaticaans Concilie trachtte zij door haar geschriften en via persoonlijke interventies tevergeefs een dam op te werpen tegen de moderne theologie en tegen vernieuwingstendensen in de Rooms-Katholieke Kerk.

Auteur:P. Luykx uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J. Mansfeld en L.M. de Rijk (ed.), Kephalaion. Studies in Greek Philosophy and its Continuation, Offered to Professor C.J. de Vogel (Assen 1975), 223-230 ; Th.G. Sinnige, ‘Cornelia Johanna De Vogel (1905-1986), in: Mary Ellen Waithe (ed.), A History of Women Philosophers. 4 (Dordrecht 1995), 225-242 ; J. de Bruijn en G. Puchinger (ed.), C.J. de Vogel, Getuigenis van Gods genade. Autobiografie 1905-1929 (Hilversum 2002) ; P. Luykx, Cornelia de Vogel: leven en bekering (Hilversum 2004)

Informatie op internet: Biografisch Woordenboek van Nederland

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!