A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Vries, Anne de

Gewijzigd op 27-11-2012 13:06 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Schrijver (Kloosterveen 22 mei 1904 - Zeist 29 november 1964)

Anne de Vries, geboren in een armoedig arbeidersgezin, werd na de lagere school letterzettersmaatje bij de Provinciale Drentsche en Asser Courant. Door tussenkomst van zijn bovenmeester doorliep hij de Rijksnormaalschool in Assen. Tot 1935 gaf hij les. Na het succes van Bartje (1935), een roman over een Drents jongetje, wijdde hij zich volledig aan het schrijverschap.

In protestants-christelijke kring, maar ook ver daarbuiten, genoot De Vries grote bekendheid. Naast romancier was hij ook schoolboekenschrijver en auteur van het vaak herdrukte en veelvertaalde Groot vertelboek voor de Bijbelsche geschiedenis (1933). De Vries schreef ook kinderboeken voor uitgeverij Callenbach.

Na de Tweede Wereldoorlog verscheen De levensroman van Johannes Post (1948), een biografie van een Drentse verzetsstrijder. In de populaire omnibus Reis door de nacht (4 delen, uitgebracht tussen 1951-1958) beschreef hij het verhaal van een Drents gezin in oorlogstijd. De liefde voor het kind en de provincie Drenthe en het christelijk geloof zijn constanten in het omvangrijke oeuvre van meesterverteller De Vries.

Auteur: Jacques Dane uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: P.J. Risseeuw, ‘Anne de Vries’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1964-1965 (Leiden 1965), 121-127 ; Anne de Vries {jr.}, Bibliografie van Anne de Vries 1904-1964 (Nijkerk 1995)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!