A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Wumkes, Geert Aeilco

Gewijzigd op 27-03-2013 16:38 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Hervormd predikant, Fries geschiedschrijver en voorman van Friese beweging (Joure 4 september 1869 - Huizum 7 mei 1954)

Geert Wumkes was predikant te Hoorn (Terschelling) in 1894, te Roden in 1898, te Zeerijp in 1901 en te Sneek van 1906 tot 1924. Hij was daarna tot 1940 bibliothecaris van de provinciale bibliotheek. Wumkes promoveerde op De gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796). Hij hield als eerste een officiële kerkdienst in het Fries (1915) en vertaalde de bijbel in het Fries.

Hij voelde een diepe verbondenheid met het rijke Friese verleden en schreef hierover vele boeken en artikelen. Wumkes geloofde dat God Friesland een eigen plaats in de geschiedenis had aangewezen. Een van zijn mooiste publicaties, waaruit ook zijn liefde voor het biografisch genre blijkt, is de studie over het Fries Reveil: It Fryske reveil yn portretten (Sneek 1991); in Nederlandse vertaling: Het Friese Reveil in portretten (Kampen 1994).

Auteur: G.W. Dubois uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: G. Abma, 'Wumkes, Geert Aeiclo', in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, 4 (Kampen 1998),466-467

Informatie op internet: Biografisch Woordenboek van Nederland

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!