A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Zondagsarbeid

Gewijzigd op 18-12-2012 13:05 by host Gecategoriseerd als Economie en milieu, Uitgelicht
Afbeelding
Zonder op enigerlei wijze naar het sabbatsgebod of de dag van Christusopstanding te verwijzen vaardigde keizer Constantijn in 321 een wet uit, die werken op ‘de meest eerbiedwaardige dag van de zon’ verbood.

Er zijn ook niet of nauwelijks aanwijzingen dat dit verbod op zondagsarbeid in de vroege kerk was voorbereid.

In de gereformeerde traditie heeft men in de loop van de eeuwen steeds opnieuw vastgesteld welke arbeid wel en welke niet op de zondag verricht mocht worden. Vanouds werd een uitzondering gemaakt voor de ‘werken der barmhartigheid’, zoals in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen; daarnaast ook voor de arbeid die als ‘noodzakelijk’ werd erkend, zoals bepaalde werkzaamheden op de boerderij en de inzet van politie en leger voor de openbare orde en veiligheid.

Met de moderne productietechnieken diende zich het probleem van de volcontinu-arbeid aan, en door de internationalisering werd men geconfronteerd met andere zondagspraktijken in het buitenland. Auteur: G.C. den Hertog uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!