A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Consistorie

Gewijzigd op 05-09-2012 20:12 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
Van het Latijnse consistorium: verzamelplaats, bediendevertrek of kabinet van de keizer. Binnen de christelijke kerken heeft het begrip verschillende betekenissen. In de protestantse kerken wordt met consistorie een kerkelijke bijeenkomst bedoeld, meestal Predikant(en) en ouderlingen hebben volgens hun ambt zitting in het consistorie; hun belangrijkste taak bestaat in het toezicht op de leer en het leven van de kerkleden. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk heeft consistorie de betekenis van de vergadering van kardinalen en bisschoppen, met de paus als voorzitter.

Auteur: H. Veldman uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: D. Nauta, Verklaring van de Kerkorde van de Gereformeerde kerken in Nederland (Kampen 1971)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!