A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Contraremonstranten

Gewijzigd op 30-08-2012 15:27 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Groepering in het begin van de zeventiende eeuw die vast wilde houden aan het gereformeerde karakter van de Nederlandse kerk

Zij verzette zich tegen de aanhangers van Arminius, die in 1610 hun opvattingen uiteengezet hadden in een remonstrantie (publiek betoog, protest) en daarom remonstranten werden genoemd. De gereformeerden kwamen daarop met een contra-remonstrantie.

Vanaf het begin was er in de Gereformeerde Kerk een zekere spanning tussen de gereformeerden in de lijn van Calvijn en Beza, en zij die een bredere oriëntatie voorstonden. De laatsten hadden moeite met de ondertekening van de belijdenis en het verplichte gebruik van de catechismus. Binnen de kerk waren de contraremonstranten in de meerderheid. Zij schroomden niet met tuchtmaatregelen tegen hen die duidelijk van de gereformeerde leer afweken. Dat was immers de leer die de kerk in haar belijdenis verwoord had. De remonstranten konden in veel gevallen rekenen op de steun van de regenten.

In tegenstelling tot de contraremonstranten kenden zij aan de overheid een beslissende rol in de kerk toe. Predikanten en classes werden door de overheid vermaand om de theologische verschillen niet op de spits te drijven en de kerkelijke vrede te bewaren.

De remonstranten streefden naar een revisie van de belijdenis. Zij vonden dat er ruimte moest zijn voor beide stromingen. De contraremonstranten daarentegen waren van mening dat de remonstrantse leer in de kerk niet geduld kon worden. Utrecht en het zuiden van Holland (Gouda, Rotterdam) golden als bolwerken van de remonstranten. Groningen, Friesland en Zeeland waren duidelijk contraremonstrants.

Ook Amsterdam, de belangrijkste stad in de Republiek, stond aan die kant. Waar de remonstranten de overhand kregen, leidde dat veelal tot een afscheiding van de contraremonstranten.

Zij gingen elders ter kerke of vormden tegengemeenten en zelfs tegenclasses. In 1617 bracht de keuze van Maurits voor de contraremonstranten een ommekeer teweeg. De synode van Dordrecht veroordeelde de remonstranten.

Auteur: C.S.L. janse uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen (Franeker 1991)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!