A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Convent van Kerken

Gewijzigd op 30-08-2012 15:30 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Overlegorgaan van de protestantse kerken

Na de bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, leek het in de ogen van veel (vooraanstaande) Nederlanders de beste manier om het Duitse streven naar gelijkschakeling te beantwoorden door vanuit een centraal punt leiding te geven. Dit centralisme ging niet aan de kerken voorbij. Het gevolg was dat in juli 1940 het ‘Convent der Kerken’ opgericht werd. Het was een zaak van de protestantse kerken.

Tot december 1940 zette de gereformeerde hoogleraar H.H. Kuyper zijn stempel op dit overlegorgaan. Het voorkomen van problemen en het (ongevraagd) aanpassen aan de wensen van de bezetter hadden bij hem hoge prioriteit. Dit veranderde toen de antirevolutionair J. Donner de plaats van Kuyper innam. Als jurist accentueerde hij de rechten van de kerken. Daarnaast legde hij het contact met het episcopaat.

Auteur: Jan Ridderbos uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Jan Ridderbos, Strijd op twee fronten (Kampen 1994)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!