A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Diaken

Gewijzigd op 07-09-2012 19:28 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
Protestants Een diaken is een dienaar, kerkelijke ambtsdrager die tot taak heeft de ‘dienst van de barmhartigheid’ te beoefenen.

De aanwijzingen van deze dienst vindt men in het Reformatie, met name die van Calvijn, kent de diaken als een kerkelijke dienaar die vanuit het Rooms-Katholieke Kerk is een diaken een gewijde ambtsdrager.

Tot het Tweede Vaticaans Concilie was de wijding tot diaken de laagste van de drie zogeheten hogere wijdingen: diaken, priester en bisschop, en uitsluitend een wijding die voorbereidde op het priesterschap. Het concilie voerde het ambt van permanent diaken in als afzonderlijk ambt, dat ook voor getrouwde mannen open staat. Diakens zijn onder meer bevoegd te dopen en kerkelijke huwelijken te sluiten. Aan het eind van de jaren zeventig werden de eerste permanente diakens in Nederland gewijd. In de meeste gevallen zijn zij werkzaam in een parochie, waar zij voor zover mogelijk een accent leggen op de taken die van oudsher tot het diaconaat behoren.

Auteur: Katholiek Documentatiecentrum uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!