A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Geestelijkheid

Gewijzigd op 10-09-2012 19:32 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
Leden van de kerk die door de leiders van de kerkelijke gemeenschap zijn aangewezen voor leidinggevende taken, in het bijzonder wat betreft de cultus.

De overige leden van de kerk worden als leken aangeduid. Doorgaans wordt het begrip voor de ambtsdragers van de Rooms-Katholieke Kerk gebruikt. Vaak is in dat verband ook sprake van het Latijnse begrip clerus. Hun ambt ontlenen zij via de apostelen aan Christus. Opname in de geestelijkheid geschiedt door handoplegging door de bisschop. Men maakt onderscheid tussen enerzijds reguliere geestelijken (kloosterlingen) en anderzijds seculiere geestelijken, die met het oog op de dienst in een bisdom worden gewijd.

Tot het Tweede Vaticaanse concilie (1962-1965) werd de geestelijkheid als een aparte stand beschouwd, met eigen rechten en privileges, nadrukkelijk onderscheiden van de leken. Toelating tot de geestelijkheid (als diaken) is sindsdien ook mogelijk voor gehuwde mannen. Vrouwen worden niet toegelaten.

Auteur: Gian Ackermans uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J. Hermans, Ik zal van u mensenvissers maken (Brugge 1984) Gustave Martelet, Deux mille ans d’église en question: théologie du sacerdoce, 3 delen (Parijs 1984)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!