A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Gereformeerd

Gewijzigd op 30-08-2012 16:50 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Religieuze overtuiging die door de volgelingen van Calvijn aangehangen wordt.

De term is, in combinatie met het woord ‘kerk’, voor het eerst gebruikt in de zestiende eeuw in het vroegere vorstendom de Palts in Duitsland.

Volgens H. Heppe wilde men daarmee een kerk aanduiden waarvan de gebouwen en de eredienst gereinigd waren van de uit de rooms-katholieke tijd stammende beelden en gebruiken (zie reformatie). Het hart van de zaak was de terugkeer naar de schrift. Men sprak dan ook van de nach Gottes Wort reformierte Kirche. De kerken op het Europese continent die belijdenis schreven. Sommige belijdenissen kregen ook wijdere gelding, zoals de catechismus van Genève, de Heidelbergse catechismus, de tweede Zwitserse confessie en de confessie van Westminster. Kerken die later door emigratie vanuit Nederland in andere werelddelen ontstonden, zoals in Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland, noemden zich meestal ook gereformeerd.

Kenmerkend voor het gereformeerd belijden en de gereformeerde theologie is de nadruk op de uitverkiezing en het verbond. Wat de godsleer en de christologie betreft, sluiten ze zich aan bij de besluiten van de concilies van de oude kerk (Nicea, Chalcedon). De liturgie is sober. Tot in de negentiende eeuw zong men praktisch alleen psalmen. De kerkinrichting is bijna overal presbyteriaal-synodaal, al zijn er enkele kerken die een bisschop kennen (bijvoorbeeld in Hongarije).

Typerend voor de gereformeerde levensvisie is dat ze de hele cultuur om zich heen wil doordringen (onderwijs, politiek, vakbeweging, enzovoorts).

Auteur: K. Runia uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: W. Aalders e.a,
Tien keer Gereformeerd (Kampen 1973) ; C. Graafland, Waarom nog gereformeerd? (Kampen 1973) ; C. Graafland, Bijbels en daarom gereformeerd ''(Zoetermeer 2001)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!