A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Interkerkelijk Vredesberaad

Gewijzigd op 31-08-2012 10:42 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Afbeelding
Landelijk werkverband van negen geloofsgemeenschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, de evangelie. Het IKV zette onder leiding van secretaris Mient Jan Faber (1974-2004) lokale actiegroepen op, die de politiek moesten beïnvloeden en contacten probeerden te onderhouden met geestverwanten in Oost-Europa. In 1981 en 1983 was het IKV medeorganisator van twee vredesdemonstraties met respectievelijk 400.000 en 550.000 demonstranten.

Nadat door internationale ontwikkelingen in 1989 de dreiging van een kernoorlog verminderde, verdween het beraad uit het nieuws. Het IKV richtte zich daarna voornamelijk op contacten met vredesgroepen in conflictgebieden aan de randen van Europa. Het steunde in de jaren negentig het verzet van de vredesbeweging in Servië tegen de autoritaire overheid. Het IKV wees gewapend ingrijpen tegen onderdrukkende regimes niet meer bij voorbaat af, zoals in 2003 bleek bij hun standpunt rond de oorlog in Irak. Het optreden van Faber was hierbij doorslaggevend. Een deel van het IKV distantieerde zich hiervan.

Auteur: Jan de Bas uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Philip Everts en Guido Walraven, In actie voor een vredesklimaat, twintig jaar IKV (Amersfoort 1987) ; Mient Jan Faber, Screbrenica: de genocide die niet werd voorkomen (Baarn 2002)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!