A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Jeugdtijdschriften

Gewijzigd op 13-10-2012 15:34 by host Gecategoriseerd als Kunst en cultuur
Afbeelding
Tijdschriften die speciaal gericht zijn op kinderen en jongeren.

Het eerste levensvatbare jeugdtijdschrift was Weekblad voor Neêrlands jongelingschap (1779-1783) van de lutherse predikant A. Sterck. Het bevatte korte verhalen, anekdotes, raadsels, gedichten en correspondentie. De echte groei kwam na 1830 door verbeterde druktechnieken en groeiende afzetmarkt. Aangezien tijdschriften ideaal waren voor contact met lezers en doelgerichte pedagogische beïnvloeding, is de verzuiling op de voet te volgen. Allereerst benutte het Réveil dit medium: J. de Liefde kwam met zijn Timotheus (1849-1855) en E. Gerdes met Samuel (1857-1866). Daarnaast kwamen er vanaf 1860 kinderzendingstijdschriften.

Eenzelfde proces deed zich voor in katholieke kring. Daar was het allereerste tijdschrift een missieblaadje Annalen van het Genootschap der Heilige Kindsheid, in 1934 omgedoopt in De kleine apostel en jeugdliteratuur in 2004 nog bestaand als Klap (1850-heden). Daarnaast verscheen de Engelbewaarder (1885-heden), in 1957 voortgezet als Taptoe.

Voor joodse kinderen verschenen Joodsche jeugdkrant Betsalel (1928-1934), met bijvoorbeeld verhalen van Clara  Asscher-Pinkhof, en voor de oudere jeugd Joodsche Gids (1928-1931).

In de twintigste eeuw veranderden jeugdtijdschriften van toon: het bieden van ontspanning werd belangrijker dan beïnvloeding. In protestantse kring ging het bijvoorbeeld om Vrij en blij (1917-1962) en in katholieke kring om Kleuterblaadje (1911-1941). Na de Tweede Wereldoorlog zijn diverse tijdschriften voortgezet. Enkele ervan bestaan nog steeds zoals Okki (Onze kleine katholieke illustratie-1935), begonnen als bijlage van de Katholieke Illustratie. Stripverhalen, ontstaan in de katholieke beeldcultuur van onze zuiderburen, deden omstreeks 1920 hun intrede; spoedig volgden striptijdschriften. De bekendste zijn Donald Duck (1952-) en Tina (1967-) voor meisjes. Bobo (1984-) is populair onder jonge kinderen en hun ouders (vanwege educatieve elementen). De vormgeving veranderde in de loop der jaren: illustraties en kleurendruk namen toe, net als variatie in de inhoud.

Zie ook jeugdliteratuur.

Auteur: Marjoke Rietveld-van Wingerden {uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)}

Verder lezen: M. Rietveld-van Wingerden, Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1857-1942 (Den'Haag 1992)  ; M. Rietveld-van Wingerden, Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen 1757-1942. Bibliografie ''(Leiden 1995)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!