A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Kerkenraad

Gewijzigd op 05-09-2012 10:16 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
Benaming van zowel het college als de vergadering van de raad van de plaatselijke protestantse kerk (consistorie).

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant(en) en ouderlingen, terwijl de diakenen volgens sommige kerkorden er niet toe behoren, volgens de Nederlandse geloofsbelijdenis juist wel.

De kerkenraad heeft een aantal vast omschreven taken: het toezien op de dienst van Woord en sacramenten, het leven van de gemeenteleden, het kerkelijk onderwijs, het samenleven als kerken in classicaal en synodaal verband; tevens op de materiële zaken van de gemeente.

Ook dient hij te zorgen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen en leiding te geven aan de vervulling van de vacature van een predikantsplaats.

De term ‘smalle’ kerkenraad heeft betrekking op de vergaderingen van predikanten met ouderlingen, terwijl de ‘brede’ kerkenraad gehouden wordt met de diakenen.

Auteur: H. Veldman uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: C. Trimp, Ministerium. Een introductie in de reformatorische leer van het ambt (Groningen 1982)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!