A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Kerkherstel

Gewijzigd op 31-08-2012 11:02 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Vereniging, opgericht op 10 juni 1930 als Nederlandsch Verbond tot Kerkherstel, onder voorzitterschap van Th.L. Haitjema.

Doel was de reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk, die onder de reglementenbundel van 1816 leefde. De bezwaren tegen deze reglementen betroffen de onkerkelijke invoering ervan en de samenstelling van de besturen. Deze hadden een te beperkte taak, waarin zaken van leer en leven ontbraken, die vanouds aan de presbyter (ouderling) waren toevertrouwd. De vereniging stond een Christusbelijdende volkskerk voor, opgebouwd vanuit de ambten, die leefde uit de belijdenis en met plaats voor tucht bij excessen. Zij gaf het maandblad Nieuw Kerkelijk Leven uit. Na aanvankelijke strijd met Kerkopbouw legde een akkoord tussen beide verenigingen in 1936 een belangrijke basis voor de kerkorde 1951. In die kerkorde zijn de uitgangspunten van Kerkherstel herkenbaar in de presbyteriaal-synodale kerkstructuur en het belijden.

Auteur: H. Oostenbrink-Evers uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: H. Oostenbrink-Evers, Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk (Zoetermeer 2000)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!