A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Kerkorde

Gewijzigd op 07-08-2012 13:06 by admin Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
Geheel van de schriftelijk vastgelegde regels die een goede gang van zaken in de kerk garanderen.

Al in de vroege kerk kende men in dit opzicht de Canones. Ook met de Reformatie werd in de protestantse kerken de behoefte gevoeld kerkelijke regelingen in een kerkorde vast te leggen.

In Nederland kreeg de Dordtse kerkorde van 1619 grote faam, met als grondslag het presbyteriaal-synodale systeem van kerkregering. Nadat zij enkele eeuwen als leidraad had gediend, kreeg de Nederlandse Hervormde Kerk in 1816 een geheel gewijzigde wetgeving in het Algemeen Reglement, met een ‘besturenhiërarchie’ als uitgangspunt.

De kerken ontstaan uit Afscheiding en Doleantie kozen echter voor de Dordtse kerkorde. In 1951 aanvaardde de Nederlandse Hervormde Kerk een nieuwe kerkorde, waarin niet alleen het zwaartepunt werd gelegd bij de ambtelijke vergaderingen, maar ook het belijden van de kerk een wettige plaats ontving.

Deze structuur herkent men ook in de kerkorde die in 2003 door de Protestantse Kerk in Nederland werd aangenomen.

Auteur H.C. Endedijk {uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)}

Verder lezen:
A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 (Kampen 2004) Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de overgangsbepalingen (Zoetermeer 2003)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!