A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Oudsten

Gewijzigd op 29-08-2012 12:24 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Senioren bij wie volgens het Oude Testament het gezag over Israël berustte; eerst de stamhoofden, later de stadsaristocratie.

Deze volksoudsten gaven met hun levenswijsheid leiding en spraken recht. In de koningentijd functioneerde aan het hof een adviesraad van wijze mannen. Als niet-geestelijke gezagsdragers waren de oudsten naast de opperpriesters en schriftgeleerden vertegenwoordigd in het joodse Sanhedrin, het hoogste bestuurs- en rechtscollege.

Het Nieuwe Testament vermeldt een college van oudsten rondom Jakobus in de joods-christelijke gemeente van Jeruzalem. Waarschijnlijk waren deze voorgangers unieke oor- en ooggetuigen van Jezus Christus. Elders stonden de plaatselijke kerken onder leiding van oudsten of presbyters uit eigen kring, die op gezag van de apostelen waren aangesteld; samen vormden zij het presbyterium (1 Tim. 4:14). Vanwege zijn eerbiedwaardige leeftijd gold Johannes als de oudste bij uitstek. Het bijbelboek Openbaring toont 24 oudsten, vooraanstaande vertegenwoordigers van Gods volk, als hofhouding bij de hemelse troon.

Auteur: P.H.R. van Houwelingen uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J. van Bruggen, Ambten in de apostolische kerk. Een exegetisch mozaïek (Kampen 1984)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!