A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Paus

Gewijzigd op 05-09-2012 10:05 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
De paus is de bisschop van Rome, opvolger van Petrus, hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk.

De plaatselijke kerk van Rome heeft al zeer vroeg in de geschiedenis van het christendom een centrale positie ingenomen. Enerzijds moest de bisschop van Rome in de eerste eeuwen zijn gezag tegenover andere bisschoppen regelmatig verdedigen, anderzijds werd bij conflicten vaak de bemiddeling of het oordeel van de bisschop van Rome ingeroepen, wat zijn gezag en zijn macht versterkte.

De betiteling paus (papa, vader) werd aanvankelijk in het oosterse christendom voor alle clerici gebruikt – nu nog herkenbaar in de betiteling pope voor oostersorthodox priester – maar werd in de vijfde eeuw al exclusief voor de bisschop van Rome gebruikt. Paus Gregorius I (590-604) stelde dit officieel vast. Vanaf toen breidde het leergezag en de bestuurlijke macht zich verder uit. Niettemin bleef er een belangrijke stroming in de katholieke kerk die het hoogste gezag toekende aan een algemeen concilie (conciliarisme).

De val van de Rome in 1870 maakte een eind aan de omvangrijke kerkelijke staat en aan de positie van de paus als wereldlijke machthebber (Romeinse kwestie).

Zijn leergezag werd daarentegen versterkt door de afkondiging van zijn onfeilbaarheid door het Eerste Vaticaans Concilie. Het Tweede Vaticaans Concilie bepleitte een collegialer bestuursvorm van de kerk, waarvoor een (adviserende) bisschoppensynode werd ingesteld. Tot een wezenlijke verandering in het bestuur van de Rooms-Katholieke Kerk heeft dit echter niet geleid.

Auteur: Lodewijk Winkeler uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Papsttum als ökumenische Frage (München 1979) ; K. Lehmann (Hrsg) Das Petrusambt (München 1982) ; J.R. Dionne, The Papacy and the Church (New York 1987)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!