A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Pentateuch

Gewijzigd op 29-08-2012 12:34 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Eerste vijf boeken van de bijbel; van het Griekse penta (vijf ).

In het jodendom worden deze boeken de tora genoemd; het Nieuwe Testament gebruikt meestal de aanduiding ‘de wet’. De Pentateuch bevat inderdaad vele wetten, maar deze zijn vervat in een beschrijving van de geschiedenis vanaf de schepping tot aan Israëls intocht in Kanaän. Vanaf de zestiende eeuw is de traditionele overtuiging dat Mozes de Pentateuch geschreven heeft steeds meer in twijfel getrokken. In het historischkritisch onderzoek heeft de theorie dat de Pentateuch eeuwen na Mozes door redactionele samenvoeging van vier bronnen is ontstaan veel aanhang gekregen, hoewel consensus over de precieze afgrenzing en datering van de bronnen onbereikbaar is gebleken. Andere oudtestamentici houden vast aan de opvatting dat althans de inhoud van de Pentateuch grotendeels op Mozes teruggaat.

Auteur: G. Kwakkel uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: C. Houtman, Inleiding in de Pentateuch (Kampen 1980) ; Joseph Blenkinsopp, The Pentateuch (New York 1992)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!