A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Proponent

Gewijzigd op 03-09-2012 18:50 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
Benaming van een protestantse theoloog die tenminste de graad van doctorandus in de theologie heeft, die na een kerkelijk ‘colloquium’ beroepbaar wordt gesteld (zie beroeping) en zich als zodanig aan de gemeentenmag ‘voorstellen’ (van het Latijnse proponere).

De proponent heeft de bevoegdheid om voor te gaan in kerkdiensten, maar mag geen andere ambtelijke handelingen verrichten, dus geen bediening van doop en avondmaal of bevestiging van ambtsdragers of een huwelijk. In de zogenaamde proponentsbelofte die geldend is in de Protestantse Kerk in Nederland wordt onder andere gevraagd: ‘Aanvaardt u de roeping tot de openbare prediking van het evangelie, de bediening van de sacramenten en de herderlijke zorg, en bent u bereid in al het ambtelijke werk te getuigen van het heil in Jezus Christus?’

Auteur: K. Runia uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!