A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Rentmeesterschap

Gewijzigd op 29-08-2012 14:36 by host Gecategoriseerd als Economie en milieu
Afbeelding
In de christelijke ethiek wordt het begrip rentmeesterschap gebruikt voor ons omgaan met ons bezit en met het geschapene.

Uitgangspunt is dat God de eigenaar van alles is (Lev. 25:23; Ps. 24:1, 50:10), dat Hij zijn schepping aan de mens in beheer heeft toevertrouwd (Gen. 1:28 en Ps. 115:16) en dat de mens eens rekenschap van zijn beheer  moet afleggen (Matt. 25:19).

In de bijbel komt het begrip rentmeesterschap in deze zin niet rechtstreeks voor; wel als vergelijking (Luc. 12:42) en overdrachtelijk (1 Petr. 4:10). Als rentmeester heeft de mens de plicht om te arbeiden met het materiaal dat God hem heeft toevertrouwd.

Dat hij geen absoluut eigenaar van zijn bezit is maar het in beheer heeft gekregen, houdt in dat zijn gebruik daarvan overeenkomstig Gods wil moet zijn, in dienst van God en tot welzijn van de naasten, in het bijzonder ook de behoeftigen, zowel in de naaste omgeving als wereldwijd. Zo heeft het rentmeesterschap wereldwijde dimensies (zie ontwikkelingssamenwerking).

Giften doen is een wezenlijk onderdeel van de christelijke besteding van geld. Een christen moet mededeelzaam zijn en voor zichzelf tevreden zijn met onderhoud en onderdak (1 Tim. 6:18, 8). De mens mag het vruchtgebruik van het geschapene genieten voor zijn levensonderhoud of als hulpmiddel voor zijn arbeid, maar hij mag Gods schepping niet uitputten of vernielen.

Veeleer behoort hij dieren en planten en de niet- levende natuur met liefde te verzorgen en te brengen of bewaren in een staat die God als eigenaar eer toebrengt. Zo is het rentmeesterschap een motief voor natuur- en milieubeheer.

Auteur: J.P. de Vries uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: P.J. Roscam Abbing, Ethiek van de geldbesteding (Nijkerk 1963) ; P. Nijkamp en J. Douma, Het gelaat van de aarde (Groningen 1974) ; J. Douma, Milieu en manipulatie (Kampen 1989)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!