A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Spiritualiteit

Gewijzigd op 23-10-2012 14:47 by host Gecategoriseerd als Spiritualiteit
Afbeelding
Spiritus is een vertaling van het nieuwtestamentische begrip pneuma en het oudtestamentische begrip ruach. De grondbetekenis is adem of wind, maar meestal wordt het vertaald met ‘geest’. De kerk behoort, afgezonderd van de wereld. Om een leven vanuit de innerlijke bewogenheid van de Geest aan te duiden, werden andere woorden gebruikt, zoals kunst.

Spiritualiteit wordt niet alleen bestudeerd vanuit de transcendente. Vanaf het eind van de twintigste eeuw is er in toenemende mate belangstelling voor spiritualiteit in managementkringen. Centraal daarin staan de aandacht voor bezieling en inspiratie in het werk, en de wijze waarop men deze kan stimuleren en begeleiden. Daarnaast is er belangstelling voor de betekenis van spiritualiteit in de zorgsector. Het bejegenen van patiënten en cliënten als mensen met levensvragen en spirituele behoeften, krijgt expliciete aandacht. Ook wordt steeds meer het belang ingezien van het bevorderen van spirituele motivatie bij werkers in de zorgsector. Daarbij worden spirituele disciplines uit verschillende religies toegepast, zoals Spiritualiteit (2008)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!