A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Supralapsarisme

Gewijzigd op 29-08-2012 13:50 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Begrip uit het gereformeerd protestantisme, afgeleid van supra lapsus, boven de val.

Onder belijders van de leer van de uitverkiezing bestaat verschil van mening over de orde van Gods besluiten. In tegenstelling tot het infralapsarisme leert het supralapsarisme dat God eerst besloot tot verkiezing en verwerping en daarna tot schepping en zondeval. Rond de synode van Dordrecht maakten de aanhangers van het remonstrantisme vooral bezwaar tegen het supralapsarisme, omdat deze leer deterministisch zou zijn. Het verschil is gering en werd kerkelijk nooit op de spits gedreven. Een gevolg van het verschil is dat infralapsariërs de verkiezing doorgaans zien als een daad van genade en de verwerping als een daad van recht, terwijl supralapsariërs beide zien als een daad van Gods soevereiniteit.

Auteur: P.L. Rouwendal uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: K. Dijk, De strijd over Infra- en Supralapsarisme in de Gereformeerde Kerken van Nederland (Kampen 1912) ; C. Graafland, Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme (’s-Gravenhage 1987)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!