A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Tachtigjarige oorlog

Gewijzigd op 30-08-2012 17:20 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Afbeelding
Vrijheidsstrijd (1568-1648) waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als zelfstandige staat tot stand kwam. Het is een verouderde aanduiding van de Nederlandse Opstand.

De Nederlanden omvatten oorspronkelijk zeventien provincies en waren onderdeel van het Habsburgse Rijk van Karel V. Onder het bewind van diens zoon Philips II, die de Nederlanden vanuit Spanje bestuurde, groeiden de spanningen.

De zich economisch en cultureel ontwikkelende stedelijke burgerij verzette zich tegen een financiële en militaire politiek die in dienst stond van Spaanse belangen. Bovendien onderdrukte Philips II als katholiek vorst het ontluikende Calvinisme in de Nederlanden en vergrootte daarmee de onrust.

In 1566 kwam het tot de aanbieding van een petitie door de lage adel (het ‘Smeekschrift der Edelen’), die aandrongen op verzachting van de godsdienstmaatregelen. De protesten werkten echter averechts: Philips II zond de hertog van Alva om de door hem gewenste orde in de Nederlanden te herstellen. Hierop vluchtte een deel van de adel, waaronder Willem de Zwijger (1533-1584) die zich al had doen gelden als tegenstander van het beleid van Philips II.

Vanuit Dillenburg organiseerde Willem van Oranje in 1568 de eerste veldtocht tegen Alva, die als het begin van de Tachtigjarige oorlog wordt beschouwd. In 1572 begon het stedenverzet in Holland en werd Oranje uitgeroepen tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. In 1579 verenigden alle noordelijke provincies zich in de Unie van Utrecht.

Na de dood van Willem van Oranje riepen de noordelijke provincies de republiek uit. De Oranjes bleven als stadhouder de militaire leiders van de voortgaande strijd tegen Spanje. De Tachtigjarige oorlog werd onderbroken door een Twaalfjarig Bestand (1609-1621), waarin de Nederlanden verscheurd werden door een godsdiensttwist. Na de bestandsjaren werd de zelfstandigheid van de Nederlanden niet meer militair bedreigd.

Het militairbeleid van Maurits en Frederik Hendrik was gericht op gebiedsverovering. In 1648 kwam het tot een bezegeling van de politieke situatie. De Vrede van Munster maakte een einde aan de godsdienstoorlogen op het Europese continent en legde de bereikte staatkundige toestand vast.

Het ‘protestantse Nederland’ met de publiek beschermde Gereformeerde Kerk ontleende aan de Tachtigjarige oorlog zijn stempel.

Auteur: R. Kuiper uit: G. Harinck e.a. (red.),
Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J. Presser e.a.,
De tachtigjarige oorlog (Amsterdam 1948) R. Fruin, Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 (Leiden 1857) Ronald de Graaf, ''Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648 (Franeker 2004)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!