A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Theologie

Gewijzigd op 29-08-2012 13:16 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Wetenschap die de verschillende facetten en verschijningsvormen van het christelijke geloof tot voorwerp van wetenschappelijke reflectie maakt.

De theologie omvat het onderzoek naar de historische bronnen van het christelijke geloof (bijbelwetenschap), haar historische ontwikkeling (kerkgeschiedenis), haar inhoud (systematische theologie/dogmatiek) en het handelen van de kerk (praktische theologie).

Haar eenheid is gegrond in de overtuiging dat God in verleden en heden spreekt en handelt. Vervalt deze vooronderstelling van goddelijke openbaring, dan vervalt tevens de grond om te spreken van theologie en verdient de naam religiewetenschap de voorkeur.

Theologie is een Grieks leenwoord en komt niet in de bijbel voor. Het betekent: over god, het goddelijke of de goddelijke dingen spreken. In het antiekfilosofische spraakgebruik is theologie een kritische benaming van de godenmythen.

Pas in de derde eeuw raakte de term in zwang in de betekenis: ‘als God belijden’. Dat wil zeggen dat tegenover de vergoddelijking van de schepping God de schepper en de goddelijkheid van JezusChristus werden beleden.

Een theologus was dan ook iemand die in belijdende zin van God sprak. Later kon deze benaming worden toegekend aan evangelisten of een vereerde theoloog (Gregorius van Nazianze). De huidige betekenis van theologie als wetenschap van het christelijke geloof vestigde zich pas in de twaalfde eeuw, toen de wetenschappelijke methodiek van Aristoteles werd toegepast op de christelijke godskennis.

De dubbelheid van geloof en wetenschappelijke reflectie is sindsdien constitutief geworden voor het theologische begrip. Het christendom is daarin te midden van de religies uitzonderlijk. De inhoud van de openbaring (Jezus Christus) vraagt erom in elke tijd en situatie verstaan te worden.

De spanning tussen geloofsinhoud en wetenschappelijke verantwoording is niet alleen vruchtbaar voor de kerk, ze is ook een horzel in een universitair klimaat waar het sciëntisme dominant is geworden.

Auteur: C. van der Kooi {uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: H. Berkhof, Inleiding tot de studie van de theologie (Kampen 1982) ; G. Ebeling, ’Theologie’, in: Religion in Geschichte und Gegenwart 3e druk 6, 754-782

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!