A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Tweede Wereldoorlog

Gewijzigd op 23-10-2012 12:45 by host Gecategoriseerd als Politiek en samenleving
Afbeelding
Complex geheel van oorlogen, die niet op dezelfde dag begonnen en niet op dezelfde dag eindigden.

Voor Europa valt het begin op 1 september 1939, met de Duitse inval in Polen, in Azië kan de Japanse inval op de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbour op 7 december 1941 als begin worden beschouwd. Viel het einde van de oorlog in Europa samen met de Duitse capitulatie op 8 mei 1945, in Azië gebeurde dat met de Japanse overgave op 2 september 1945.

De Tweede Wereldoorlog kan, zeker in Europa, niet los gezien worden van de Eerste Wereldoorlog. De erfenis van de Vrede van Versailles, die Duitsland hard strafte voor haar aandeel in de Eerste Wereldoorlog, maakte de opkomst mogelijk van Adolf Hitler en het nationaal-socialisme. Hitler deed het in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog voorkomen dat hij het ‘onrecht’ van Versailles wilde terugdraaien, maar streefde in werkelijkheid een heel ander doel na: een raszuiver, Groot-Duits Rijk dat af wilde rekenen met het Joodse volk en heerschappij nastreefde over ‘minderwaardige’ slavische volkeren. De Tweede Wereldoorlog was dan ook, anders dan de Eerste Wereldoorlog, een ideologische oorlog, die dwong tot een keuze. Christenen raakten verdeeld. In Nederland collaboreerden sommigen, zagen anderen lijdzaam toe, maar keerde de meerderheid van vooral gereformeerden, rooms-katholieken en in mindere mate Nederlands-hervormden zich tegen de Duitse bezetter. Hitler werd niet zelden als een werktuig van de duivel afgeschilderd, die aan Gods volk (de Joden) kwam en dus bestreden diende te worden.

In Azië ondergingen de Europese koloniale machten een bijzondere ervaring: de Japanse bezetter van India en Nederlands-Indië gedroeg zich als een wreed ‘Herrenvolk’, zonder overigens over te gaan tot massamoord, zoals de Duitsers in Europa. Bij alle verschillen voerden Duitsland en Japan een etnische oorlog, die zestig jaar na de bevrijding nog altijd niet geheel verwerkt is.

Auteur: Wim Berkelaar uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 12 delen (Den Haag 1969-1988) ; Martin Gilbert, The Second World War. A Complete History (New York 1989)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!