A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Verzoening

Gewijzigd op 29-08-2012 11:31 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Herstellen van een relatie doordat partijen erkennen dat zij van elkaar zijn vervreemd, door de aangerichte schade ongedaan te maken en door voortaan beter met elkaar om te gaan. Volgens het christelijk geloof leeft ieder mens in relatie tot Goden tot zijn medeschepselen. Alleen in goede relaties met God en met zijn medeschepselen kan een mens uiteindelijk gelukkig zijn. De beste relatie tussen personen is liefde. Het blijkt dat mensen God niet liefhebben met heel hun hart en hun naaste niet als zichzelf (Mat. 22:37-39), omdat zij allereerst zichzelf zoeken. Daardoor keren zij zich af van God, handelen tegen zijn geboden, vervreemden van Hem en verspelen daardoor hun uiteindelijke geluk. In deze situatie is herstel nodig van de relatie tot God.

Volgens het Oude Testament kon de mens in Israël zich met God verzoenen door offers (cultisch) en door omkeer tot een leven volgens Gods geboden (ethisch). Volgens Paulus, in het Nieuwe Testament, was de menselijke vervreemding van God zo diep, dat God zelf er voor moest zorgen dat de mensen met Hem werden verzoend. God heeft dit op beslissende wijze gedaan in leven, sterven en opstanding van Jezus Christus. Dit unieke gebeuren wordt in het Nieuwe Testament met behulp van verschillende beelden uitgelegd: Jezus als het ware offer (cultisch), Jezus als de voorbeeldige partner van God (ethisch), Jezus die onze schuld heeft betaald (juridisch).

Deze beelden zijn in de latere traditie tot verschillende theorieën over de verzoening uitgewerkt. In elke theorie wordt echter op de een of andere manier vastgehouden dat wij aan Gods liefde in Jezus Christus een nieuwe relatie tot God te danken hebben en dat deze nieuwe relatie ons doet leven in liefde tot God en tot onze medeschepselen.

Auteur: J. Muis uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: H. Wiersinga, Verzoening met het lijden? (Baarn 1975) ; C.J. den Heyer, Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema (Kampen 1997) ; H. Baarlink, Het evangelie van de verzoening (Kampen 1998)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!