A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Zondagsschool

Gewijzigd op 03-09-2012 10:00 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
School waar kinderen worden ingewijd in de grondslagen van de christelijke cultuur en in aanraking worden gebracht met religieuze en morele waarden, zoals catechisatie ook lees- en schrijfonderricht werd gegeven.

In Nederland werden vanuit hervormde (1866) en gereformeerde (1871) kring professionele organisaties opgericht, die de amateuristisch opgezette zondagsschooltjes lesmateriaal en pedagogisch- didactische inzichten leverden. Oorspronkelijk waren Nederlandse zondagsscholen bedoeld voor kinderen uit randkerkelijke en niet-gelovige gezinnen. In de praktijk echter werden de schooltjes vooral door kinderen uit gelovige protestantse gezinnen bezocht. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze populaire vorm van godsdienstonderwijs langzamerhand een randverschijnsel.

Auteur: Jacques Dane uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Jacques Dane, ‘De vrucht van Bijbelsche opvoeding.’ Populaire leescultuur en opvoeding in protestantschristelijke gezinnen, circa 1880-1940 (Hilversum 1996)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!