A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Zonde

Gewijzigd op 29-08-2012 10:53 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Verbondsbreuk van de mens met God. Het woord ‘zonde’ is in de bijbel slechts één aanduiding voor de werkelijkheid van de verbondsbreuk.

Een grote diversiteit aan woorden bestrijkt andere aspecten, zoals ‘rebellie’,  ‘misstap’, ‘verkeerdheid’ en ‘afkerigheid’. Waar de bijbel over zonde spreekt staat de relatie met God steeds centraal (zie Ps. 51:6). In de strijd tussen Augustinus en  Pelagius was de aard van de zonde in het geding. Gaat het om verkeerde daden, die de mens door boetedoening kan goedmaken (Pelagius), of moet er na de zondeval gesproken worden over een ‘niet kunnen niet zondigen’ (Augustinus)? De strijd werd beslist ten gunste van de opvatting van Augustinus, maar de vragen van zonde en genade bleven de kerk van het Westen beheersen. Luther omschreef de essentie van de zonde als een ‘niet kunnen willen dat God God is’. In de Verlichting daarentegen kreeg een morele invulling van het zondebegrip de overhand.

Auteur: C. den Hertog uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Hanns-Stephan Haas, ‘Bekannte Sünde’. Eine systematische Untersuchung zum theologischen Reden von der Sünde in der Gegenwart, NBST Band 10, (Neukirchen-Vluyn 1992) ; Chr. Gestrich, Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt. Die christliche Lehre von der Sünde und ihrer Vergebung in  gegenwärtiger Verantwortung (Tübingen 1989 / 1995 2e druk)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!