Over Protestant.nu

Protestant

Het protestantisme heeft de  Nederlandse samenleving gevormd. Politiek, onderwijs, gezondheidszorg maar ook taalgebruik en normen en waarden zijn mede bepaald door de invloed van het protestantisme. Vele grote mensen en ‘kleine luyden’ hebben onder invloed van hun protestantse geloof ons land gevormd en ontwikkeld.

Deze site gaat over het protestantisme en de erfenis van de hervormingsbeweging in de zestiende eeuw, die de kerk wilde terugbrengen naar de bijbel. Sindsdien is er naast de rooms-katholieke kerk een veelkleurig spectrum aan stromingen ontstaan, van gereformeerde kerken tot pinksterbewegingen.

De site

Op deze site vindt u de Christelijke Encyclopedie, die aan de hand van begrippen u een beeld geeft van het protestantisme. U vindt daarnaast portretten van honderden markante protestanten, die elk op hun eigen wijze vorm hebben gegeven aan hun geloof, in woord en daad.

Deze site wordt beheerd door het Friesch Dagblad/Het goede leven, een mediabedrijf met een protestants-christelijke achtergrond. Het Friesch Dagblad verzorgt ook de redactie van de site.

Medewerkers van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (VU) en voormalig NCRV-journalist Yko van der Goot zijn zeer nauw betrokken bij de sectie geschiedenis op de site.