Stellingen
30 jul
We leven in een tijd met fascinerende ontdekkingen en we weten dat. Er staat ons nog veel te wachten aan verrassingen en uitvindingen. Dat daarbij niet alles een zegen is, wat als zegen wordt gepresenteerd, valt te verwachten, schrijft dr. Arjan Plaisier in het Kerkbulletin van deze maand.
Scriba dr. Arjan Plaisier ziet in de bezetting van het Maagdenhuis een protest tegen een verkeerde onderwijspraktijk: 'Onderwijs is inwijding in die beschaving. In een traditie die niet stilstaat maar doorgroeit. Deze inwijding vraagt om geduld, om liefde en om verwondering, zowel bij leraar als leerling. Het lijkt wel alsof dit element in de vergetelheid is geraakt. Inwijden is een raar woord geworden in een klimaat waarin prestatienormen gelden, die vaak eenzijdig zijn.'
Nadat ik het essay, of beter de ontboezeming, van Antoine Bodar in Trouw van zaterdag over paus Franciscus voor de zoveelste keer zorgvuldig had gelezen, heb ik er het lijstje van de zeven ondeugden, oftewel hoofdzonden, eens bij gehaald. Ze zijn - als tegenhangers van de Zeven Deugden en de Werken van Barmhartigheid - in vorige eeuwen herhaaldelijk dankbaar thema geweest voor begenadigde kunstenaars, van Pieter Bruegel de Oudere tot Giotto. Maar dat hoef ik kunsthistoricus Bodar niet te vertellen.
Als één ding duidelijk werd tijdens de recente studiedag van het Biblebelt Netwerk, dan was het wel dat er grote behoefte is aan een goede theologische visie op kerkbouw. In een spannende discussie kwam kritiek naar voren op het feit dat er, schijnbaar zonder diepere reflectie, zo veel traditionele kerken worden gebouwd.
De Curie, de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk, lijdt aan mentale verstening, schizofrenie en spirituele alzheimer. Dat zei paus Franciscus maandag in zijn jaarlijkse kersttoespraak tot de kardinalen en andere medewerkers van de Curie. Hij noemde vijftien 'ziekten' die hij bij de bestuurders van de kerk heeft waargenomen.
Wat is de plaats van zending en missiologie wanneer de kerk steeds kleiner wordt? Christenen zijn vreemdelingen en priesters, stelde Stefan Paas bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar missiologie in Kampen.
De opwarming van de aarde valt reuze mee en de democratie is mede uitgevonden door Mozes en de bijbelse koning Salomo. Het zijn hoogstens halve waarheden, maar toch vinden kinderen in de Amerikaanse staat Texas ze binnenkort in hun lesboeken.
Kunst en religie, het was ooit een gouden combinatie. Daarna zijn ze elkaar een beetje kwijtgeraakt. De Van der Leeuwstichting zet zich al zestig jaar voor ontmoetingen in. Op 29 november houdt ze het symposium Smeken om verbeelding. Coördinator Eline Levering: 'De vernieuwende blik van kunstenaars is nog steeds nodig. Juist als het gaat om religieuze voorwerpen en rituelen.'
Graag feliciteer ik Harry Kuitert, niet alleen vanwege zijn negentigste levensjaar, maar ook vanwege zijn nieuwste boek, ”Kerk als constructiefout. De overlevering overleeft het wel”.'schrijft dr Henk Bakker in Het Reformatorisch Dagblad. Maar volgens hem maakt zijn collega-wetenschapper zelf een constructiefout in zijn boek.
<
[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...31
>