Stellingen
Protestant.nu blikt drie weken lang terug op het afgelopen seizoen en selecteert 10 achtergrondartikelen die nog niets van hun actualiteitswaarde hebben verloren. Vandaag deel 8: een theologisch perspectief op de crisis. De eeuwenlange nadruk van het christendom op prestatie en perfectie is er de oorzaak van, meent hoogleraar Matthias Smalbrugge in een interview op Het goede leven.
Protestant.nu blikt drie weken lang terug op het afgelopen seizoen en selecteert 10 achtergrondartikelen die nog niets van hun actualiteitswaarde hebben verloren. Vandaag deel 7: Hanneke Goudappel interviewt Arjan Plaisier naar aanleiding van zijn nieuwe boek 'Overvloed en overgave.' Plaisier vergelijkt geloven met de verschillende seizoenen, van de lente, de winter tot natuurlijk de zomer.
Protestant.nu blikt drie weken lang terug op het afgelopen seizoen en selecteert 10 achtergrondartikelen die nog niets van hun actualiteitswaarde hebben verloren. Vandaag deel 6: Een boek met preken lijkt niet van deze tijd, zeker niet als op het omslag de plechtstatige titel 'Onder de schaduw van uw vleugelen' prijkt. Maar volgens Tjerk de Reus zijn de preken van John Donne tijdloos.
Protestant.nu blikt drie weken lang terug op het afgelopen seizoen en selecteert 10 achtergrondartikelen die nog niets van hun actualiteitswaarde hebben verloren. Vandaag deel 5: Martin Janssen bespreekt eind 2012 wat de sharia betekent in de moslimwereld, in een artikel dat het achteraf gezien - het verzet tegen Morsi in Egypte beter doet begrijpen.
Protestant.nu blikt drie weken lang terug op het afgelopen seizoen en selecteert 10 achtergrondartikelen die nog niets van hun actualiteitswaarde hebben verloren. Vandaag deel 4: Bij christenen denken veel mensen aan EO-programma’s en stoffige kerkbanken. Aan mensen die je niet serieus hoeft te nemen. Dat het christendom deze clichés overstijgt, toont de Britse schrijver Francis Spufford in een fascinerend boek, meent Ineke Evink.
Protestant.nu blikt drie weken lang terug op het afgelopen seizoen en selecteert 10 achtergrondartikelen die nog niets van hun actualiteitswaarde hebben verloren. Vandaag deel 3: de Kardinaal Willebrandslezing van Ernst Hirsch Ballin. Religie in het publieke domein staat onder toenemende politieke en maatschappelijk druk, stelt hij. Het kunnen volgen van rituelen moet echter worden onderkend als iets intiems, iets dat mensen in hun hart raakt.
Protestant.nu blikt drie weken lang terug op het afgelopen seizoen en selecteert 10 achtergrondartikelen die nog niets van hun actualiteitswaarde hebben verloren. Vandaag deel 2: Jaap Hansum schrijft in januari 2013 vanuit Libanon over het levensgevoel van zijn studenten: 'Wie naar de wolken kijkt zal niet oogsten'.
Protestant.nu blikt drie weken lang terug op het afgelopen seizoen en selecteert 10 achtergrondartikelen die nog niets van hun actualiteitswaarde hebben verloren. Vandaag deel 1: Arabisch christen Rima Narsallah belicht hoe vrouwen een rol speelden aan het begin van de Arabische Lente. En passant analyseert ze het soort macht dat in Arabische landen wordt uitgeoefend.
Aartsbisschop Eustathius Matta Roham uit Syrië heeft zijn land verlaten. Sinds enkele maanden bedient hij zijn bisdom vanuit Wenen, in ballingschap. Het was voor hem in Syrië niet veilig meer. Ds. Ynte de Groot interviewde hem voor Het goede leven. "Ik wil niet dat mijn mensen in de strijd worden meegezogen. Maar onpartijdigheid wordt in Syrië niet geaccepteerd. Niet door het regime en niet door de oppositie."
<
1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  ...31
>