Stellingen
Veertig dagen zonder Twitter, geen tv kijken of sober leven. Vasten is in. In de Bijbel is vasten gericht op het spreken van God. Het is tijd voor een landelijke dag van boete en vasten, stelt dr. Henk Vreekamp op de website www.hetgoedeleven.com.
De gezondheidszorg kan niet voort op de ingeslagen wegen. En niet alleen vanuit financieel oogpunt vindt Wout Huizing van Relief, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Hij schrijft dat op de website www.hetgoedeleven.com. Bij het Reliefcongres 'Zorg alleen samen' wordt naar alternatieven gezocht. Toekomstbestendige zorg vraagt om een bezinning op wat zorg in essentie is, en niet alleen op de vraag of de zorg zoals we die nu hebben georganiseerd nog wel betaalbaar blijft.
Bij de discussie over bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking speelt een discussie die meer dan een eeuw geleden in Nederland werd gevoerd over armoede in ons eigen land. Het besef dat destijds doordrong en nu ontbreekt is dat de wereld een levend organisme is, ,,waarvan het ene deel niet ziek kan zijn zonder dat ook de andere delen lijden”.
Bij de discussie over bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking speelt een discussie die meer dan een eeuw geleden in Nederland werd gevoerd over armoede in ons eigen land. Het besef dat destijds doordrong en nu ontbreekt is dat de wereld een levend organisme is, ,,waarvan het ene deel niet ziek kan zijn zonder dat ook de andere delen lijden”. Dat schrijft Dicky Nieuwenhuis, lid van het raad van bestuur van stichting Woord en Daad, in het Reformatorisch Dagblad. Nieuwenhuis: ,,De samenleving als levend geheel, als organisme, overschrijdt in de 21e eeuw vele grenzen. De armen bevinden zich weliswaar niet meer letterlijk in onze achtertuin, maar zijn via onze kledingkast en boodschappenwagen nog altijd met ons verbonden. De kernvraag in het huidige debat is dan ook dezelfde als aan het eind van de negentiende eeuw: weten we ons verbonden met onze medemensen in diepe armoede? Nieuwenhuis is zich ervan bewust dat er bezuinigd moet worden. ,,En niet zuinig ook. Op ontwikkelingssamenwerking is in de afgelopen twee jaar al 1 miljard euro, 20 procent van het totale budget, bezuinigd. Nog verder korten, zou in deze fase kapitaalvernietiging zijn. Dat moeten we met elkaar niet willen. Tegelijkertijd vragen de veranderingen in de omgeving én het economische klimaat meer dan alleen maar roepen dat we de internationale normen moeten handhaven. Het percentage van 0,7 procent van het bbp is geen vanzelfsprekend recht; de overheid en organisaties zullen draagvlak hiervoor steeds opnieuw moeten verdienen. Hervorming en vernieuwing van de sector zal dan ook een harde voorwaarde richting de sector moeten zijn om dit recht te handhaven. Daarnaast is het van groot belang dat de Nederlandse overheid op alle beleidsterreinen concrete stappen zet om de kloof tussen arm en rijk in de wereld te verkleinen. Denk aan hervorming van het landbouw- en visserijbeleid van de Europese Unie. Fundamentele hervorming vraagt tijd en ruimte. Daarom roepen we het kabinet op niet nog verder te snijden. Omdat deze ‘makkelijke’ bezuiniging duizenden mensen direct in hun dagelijks bestaan raakt. Omdat het harde afbraak tot gevolg zal hebben van opgebouwde resultaten in de afgelopen jaren. En om het recht van de armen waarmee miljoenen Nederlanders zich blijvend verbonden weten.'' Bron: Reformatorisch Dagblad
Het CDA hoeft in de zoektocht naar het nieuwe proefiel slechts vier begrippen in ere te houden: schepping, zondeval, verlossing en voltooing. Door deze begrippen te eren en niet tegen elkaar uit te spelen kan het CDA ontspannen politiek bedrijven. CDA-politici niet neer te zitten bij de gebrokenheid en ze hoeven de verlossing niet te bewerkstelligen. Dat betoogt Simon Pollinder, promovendus religie en internationale betrekkingen aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, op de website www.christendemocraat.nl Pollinder: 'Politiek in de traditie van het christendom zal zich er voortdurend van moeten vergewissen dat schepping, zondeval, verlossing  en voltooiing niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Zo maakt de zondeval de schepping niet ongedaan en de verlossing de zondeval niet, omdat de voltooiing nog niet daar is. Daarom kunnen CDA’ers ook zo ontspannen politiek bedrijven. Zij hoeven niet neer te zitten bij
<
1... 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  [31]  
>