Stellingen
Paus Franciscus heeft met Pasen aandacht gevraagd voor actuele wereldproblemen en het leed dat individuele mensen overkomt. Hij riep op om er te zijn voor de mensen die ons nodig hebben; de armen en de verstotenen. Hij sprak zich uit tegen de ,,immense verspilling’’ in de wereld die honger veroorzaakt en bad voor diegenen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting en verlatenheid: vrouwen, kinderen, ouderen en migranten.
De Oekraïens-katholieken van de Byzantijnse ritus op het Krim-schiereiland doen een beroep op de internationale gemeenschap om hun bestaansrecht te verdedigen. Na de aanhoudende bedreigingen hebben alle Oekraïens-katholieke geestelijken de regio verlaten. Resterende Grieks-katholieken vrezen tweederangsburgers te worden.
Er waren kritische geluiden over het besluit om een kerkdienst te houden naar aanleiding van de commotie rondom uitspraken van Wilders over Marokkanen. Moet de kerk zich op deze wijze bemoeien met een maatschappelijk onderwerp dat zo gepolariseerd is? Lútsen Kooistra kijkt terug op de dienst en vindt van wel: 'De kerk heeft een verhaal over insluiten'.
Theoloog Maarten Wisse signaleert een uitholling van het avondmaal in het midden van het protestantisme. Is het avondmaal ‘de tafel van samen delen’, of gaat het om de ontmoeting met God, die kan schuren? Hij pleit voor bezinning.
Het strafbaar stellen van illegaal verblijf is niet alleen onnodig, maar bovenal inhumaan en onrechtvaardig. Arie Slob heeft dus groot gelijk, stelt advocaat Frans-Willem Verbaas in Trouw.
Predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) spreken op uiteenlopende wijze over Gods heil in Christus. Kenmerkend daarbij is de gevoeligheid voor het menselijk lijden dat zich vandaag voordoet en de voorstelling dat Jezus als medelijder naast de hoorders staat.
Je kunt nooit instemmen met iemands doodswens, vindt Renée Braams. De columniste van De Volkskrant schrijft: 'De bekende psychiater Frank van Ree zei altijd dat hij geen stervenshulp meer zou geven, omdat hij had meegemaakt dat patiënten die jarenlang gruwelijk psychotisch en suïcidaal waren, tóch herstelden en nog jaren in vrede leefden.'
De islamitische gemeenschap in Nederland is flink beschadigd door de eindexamenfraude bij Ibn Ghaldoun in Rotterdam. "Het beeld dat is blijven hangen is er een van 'zie je wel dat die moslims alleen maar sjoemelen. Je zou ze eigenlijk helemaal geen eigen school meer moeten gunnen'. Het stigma is weer gemaakt."
Het zwagerhuwelijk in Afrika lijkt een mooi vangnet voor weduwen en wezen. Maar veel mannen ontfermen zich niet over de vrouw en kinderen van hun overleden broer. Journalist Sjoerd Wielenga schreef op Het goede leven een reportage over hoe weduwen en wezen van huis en haard verjaagd worden.
<
1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  ...31
>