Stellingen
Zo’n duizend mensen namen afgelopen weekend deel aan de conferentie Uitpakken van de beweging Rondom het Kind. Geloofsoverdracht in deze tijd vraagt om een nieuwe aanpak, is de impressie.
Religie zou wel eens het belangrijkste twistpunt van de 21e eeuw kunnen worden, vermoedt Tony Blair. In een Britse krant noemt de voormalige Britse premier religieus extremisme 'een grote gemene deler' van talloze conflicten. Zijn diagnose is omstreden.
Duitse rooms-katholieken kunnen zich nauwelijks vinden in de leer van de kerk over seksualiteit, huwelijk en gezin.
Als de overheid zich de komende jaren terugtrekt, zullen de schijnwerpers op de kerken komen te staan, meent Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer.
Onlangs kwamen in Straatsburg zo’n dertigduizend jongeren uit alle landen van Europa gedurende vijf dagen samen. Volgens Broeder Alois, de prior van Taizé, is het na 36 ontmoetingen in Europese hoofdsteden tijd voor een volgende stap in de eenheid onder christenen en Europeanen. "In het verleden waren soms een paar mensen voldoende om de balans door te laten slaan richting vrede en verzoening."
Korte tijd geleden werd presentator Arie Boomsma ontslagen mede naar aanleiding van een fotoshoot voor het blad l'Homo. Nu demonstreert EO-presentator Manuel Venderbos voor het programma 3Onderzoekt voor de homorechten in Rusland. Tegenstrijdig, meent Karel Smouter op De Correspondent. 'Er is natuurlijk van alles te zeggen vóór een omroep die haar eigen achterban trotseert en homorechten elders agendeert. Maar als die omroep tegelijkertijd goeddeels zwijgt over het lot van homo's in eigen kring, dan wringt dat toch.'
Dat er in de negentiende eeuw door het hele land heen zondagsscholen werden gesticht, is bekend. Dat er ook heuse kinderkerken ontstonden, aparte kerkdiensten voor kinderen, met kinderpréken, eigenlijk niet. Volgens dr Cees Houtman in zijn nieuwe boek was het niettemin een bekend fenomeen, en ‘ging de kinderkerk als een diaconaal beschavingsoffensief van start.’
Aan de hand van persoonlijke herinneringen onderzoekt Arie Boomsma in het essay Troost hoe hij troost ervaart bij tegenslag in zijn leven, zoals bij een relatiebreuk en bij de ziekte of dood van een dierbare. Kick Bras schrijft in het Friesch Dagblad onder de indruk te zijn van Boomsma's eenvoudige betoog: 'Al kan hij niet bewijzen dat Hij bestaat, toch ervaart hij troost als hij met God in gesprek gaat.'
Op 14 en 15 januari wordt in Egypte voor de tweede maal in nauwelijks een jaar een referendum gehouden over een nieuwe grondwet. Arabist Martin Janssen: "Artikel 7 van deze nieuwe grondwet bepaalt dat de al-Azhar hét instituut is dat de richting van de islam in Egypte bepaalt. (...)Gezien het enorme gezag van de al-Azhar in de soennitische wereld zou dit weleens grote gevolgen kunnen krijgen voor de globale strijd tegen het islamitisch extremisme."
<
1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  ...31
>