Stellingen
Paus Franciscus heeft dinsdag zijn 77e verjaardag met zwervers gevierd. Hij ontving vier zwervers die verblijven in de Romeinse wijk rond het Vaticaan, zo meldde het Italiaanse persbureau ANSA. De daklozen lunchten met de paus nadat zij een mis hadden bijgewoond die door hem werd opgedragen.
Michael Ignatieff is een Canadese politicus die onlangs in het programma Buitenhof zijn visie op politiek mocht uitleggen. ‘Democratie is afhankelijk van overtuigingskracht, van het idee dat je vandaag misschien in staat zult zijn een tegenstander te overtuigen en morgen een bondgenoot van hem te maken.’ Door partijpolitiek ligt vrijwel alles al vast en dat is ernstiger dan het lijkt, meent Ignatieff.
"Er is veel aandacht voor eten in drinken in onze cultuur. Het aantal programma’s op televisie over eten rijst de pan uit", vindt scriba Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij schrijft dit op de site van de landelijke kerk.
We zijn op de goede weg met de huidige taakverdeling in ons zorgstelsel, vinden Geert Jan Spijker en Maarten Verkerk. Maar de verzekerden moeten veel meer invloed krijgen op het beleid van de zorgverzekeraars, schrijven zij in een opiniestuk. Dat kan door de verzekeraars meer naar de leden te laten luisteren. Ze zijn immers vaak als coöperatie begonnen.
De situatie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is zorgelijk. De grote volkskerk wordt een ‘keuzekerk’. Vaticaankenner Frans Wijnands over het rapport van het Nederlandse bisschoppen: 'Met een beetje fantasie leest het rapport als de beschrijving van een woestijnlandschap. Dor, leger, leeg. Met als enige hoop dat er ooit weer vruchtbare bodem in zicht komt.'
Grote kerkgebouwen schieten als paddenstoelen uit de grond, net als Bijbelscholen. In China is sprake van "een uitbarsting van het christendom”, zegt dr. Bas Plaisier, die er de afgelopen jaren woonde en werkte. Waardoor groeit de Chinese kerk zo enorm? Toewijding en vrijmoedigheid zijn sleutelwoorden.
Paus Franciscus heeft dinsdag in zijn homilie in de kapel van het Huis van de Heilige Martha een lans gebroken voor de rol van de grootouders en de senioren in de samenleving. “Een samenleving die geen respect heeft voor de grootouders, verliest zijn herinnering en zo ook zijn toekomst”, zei paus Franciscus. De oproep valt samen met de ‘Week van de Grootouders’ (van 18 tot 24 november).
Op Oudejaarsavond in 2007 preekte ds. Arie van der Maas (1965) voor de laatste keer als predikant van ‘zijn’ gemeente, Wemeldinge. Hij werd projectmanager. Eervol ontheven uit het ambt. Nu, ruim vijf jaar later, is hij terug als predikant. In een interview in Friesch Dagblad geeft Van der Maas weer hoe hij de toekomst van de kerk ziet: 'De apostelen waren netwerkers pur sang'.
De synode van de Protestantse Kerk bespreekt vandaag de notitie Het ambt in discussie. Het blijft tobben met het ambt in de PKN, menen ds. Lieske Keuning en dr. Hans Kronenburg in Friesch Dagblad. Het voorstel om een vierde ambt (dat van evangelist) in te stellen lost volgens hen niets op. Missionaire werkers die als kerkplanter werkzaam zijn moeten gewoon als predikant worden bevestigd, vinden zij.
<
1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  ...31
>