Stellingen
Naast de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) bieden ook christelijke organisaties hulp na tyfoon Haiyan in de Filipijnen. De christelijke organisaties Woord en Daad, ZOA, Dorcas, Red een Kind en Tear werken samen in een noodhulpcluster. Woord en Daad liet dindagmorgen weten ten minste 400.000 euro beschikbaar te stellen voor de Filipijnen. De andere partners binnen het cluster hadden de hoogte van hun bijdrage dinsdagmorgen nog niet bepaald.
Jongeren laten zich niet in hokjes duwen, hebben niets met indelen in religies. Inspiratie halen zij uit mensen om zich heen, uit popsterren en sportidolen. Ook concerten, films, natuur of bepaalde boeken vormen een belangrijke inspiratiebron. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek over jongeren en religie, waarvan de uitkomsten op woensdag 6 november worden gepresenteerd door dr. Monique van Dijk-Groeneboer (Tilburg School of Catholic Theology) in het auditorium van Museum Catharijneconvent in Utrecht.
De grootmoefti van Saudi-Arabië, Sheikh Abdulaziz al-Sheikh heeft tijdens de hadj gezegd dat de islam terrorisme strikt verbiedt. "De islam verbiedt terrorisme onder elke voorwaarde. De islam veroordeelt alle geweld en terrorisme die de wereld tegenwoordig plagen. Moslims zouden hun liefde voor vrede en eenheid moeten tonen”, zei de grootmoefti op het hoogtepunt van de jaarlijkse bedevaart.
De Duitse katholieke kerk heeft een "behoorlijk geloofwaardigheidsprobleem" Dat heeft aartsbisschop Robert Zollitsch gezegd, schrijft de Duitse krant Bild maandag. "De kerk in Duitsland draagt de gevolgen", zei Zollitsch verder. Aanleiding voor de ophef is bisschop Tebartz-van Elst. Hij kwam onder vuur te liggen toen bekend werd dat de verbouwing van zijn ambtswoning 31 miljoen euro heeft gekost, zes keer zo veel als begroot.
De financiële sector richt(te) zich op resultaten op korte termijn en de wereld plukt(e) de wrange vruchten. Met eenzelfde rendementsfocus dreigt het onderwijs haar essentie te verliezen, meent econoom Eelke de Jong op Het goede leven. "Als afgestudeerden later wordt gevraagd naar dat deel van het onderwijs dat ze als nuttig hebben ervaren, dan komen ze vaak met voorbeelden die niet stroken met ideeën over goed onderwijs."
Het aantal opmerkelijke interviews van paus Franciscus stopt niet. Deze week verscheen een vraaggesprek in de Italiaanse krant La Republicca. De paus belde zelf on een afspraak te maken. Het werd een zeer boeiende gedachtewisseling met de door de wol geverfde journalist (zelf niet gelovig). Franciscus deed een aantal uitspraken, onder andere "Ik geloof in God, niet in een katholieke God, die bestaat niet".
Voor de oecumenische website NieuwWij interviewde Anne Dijk de Indonesische moslimhervormster professor Siti Musdah Mulia. Zij doet in het interview een aantal verhelderende uitspraken over de verhoudingen tussen christenen en moslims in haar land. Volgens de hoogleraar moet je de islam altijd vanuit verschillende perspectieven tegelijk benaderen. 'Dit is enorm belangrijk om te beseffen: wanneer je over islam praat, dan praat je in werkelijkheid over interpretatie.'
Christenen lijden wereldwijd „massaal onder martelaarschap”. Dat stelt de leider van de Anglicaanse Kerk, aartsbisschop Justin Welby van Canterbury. „In delen van de moslimwereld worden christenen doelbewust aangevallen vanwege hun geloof. Ze worden zelfs gemarteld.”
In een column op Het goede leven vertelt Ruard Ganzevoort over 'geleefde religie', waar hij onderzoek naar doet. 'Die geleefde religie bevat altijd stukjes vanuit de religieuze traditie, inkleuringen vanuit de cultuur en familiegewoonten, eigen beleving en interpretatie, invloeden vanuit andere tradities, en ga zo maar door. (...) Kerken (..) zijn niet langer bewakers van de zuivere religie, maar aanbieders op een vrije markt van geleefde religie.'
<
1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  ...31
>